INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO TELEFONU

Moji milí,

v této době, kdy nás život směřuje ke klidu a k sobě samým, může vaším nitrem zmítat mnoho různých pocitů. Corona zamíchala naším životem a některé staré věci vypluly na povrch jako usazeniny na dně sklenice vody.

A nebo se naopak vyhrotila vnější situace v rodině nebo v zaměstnání.

Proto vám chci umožnit popovídat si o všem a dát těmto zážitkům léčebný směr.

Ve své podstatě totiž corona znamená koruna a ta vždy zářila na hlavách mocných. Možná nás tímto život vyzývá, abychom opět převzali svou vlastní moc (nikoli abychom se stali ne-mocnými).

Buďme tedy v Lásce sami k sobě i k druhým. 

Michaela 

2012-2014 © Doteky Michaela Vášová - design by 3wD