Ve spolupráci s DDM Dominik Kutná Hora se bude konat kurz olejomalby metodou Bob Ross.
V Kutné Hoře 15. září 2018

Kurz oeljomalby 

2012-2014 © Doteky Michaela Vášová - design by 3wD