Naše problémy jsou vzpomínky, které se nám neustále vracejí. Tedy nezpracované zážitky. Naše Duše nás „tlačí“ abychom tyto zážitky osvětlili, pochopili a přijali jako cestu, která byla nutná k našemu vývoji. To se děje nám všem, ať už tomu věříte nebo ne.

Pokud jsme zatvrzelí materialisté a nebo si jen nechceme přiznat, že bychom měli některé věci řešit, naše pocity, prožitky a vzpomínky nám takříkajíc „klesnou do těla“. Prostě onemocníme. Nemusí to být nic závažného. Ze začátku. Později se mohou potíže zhoršit. Což je princip vzniku mnoha nemocí.

Totéž platí i o situacích, které prožíváme ve svém životě. Například se najednou začnou „množit“ kolem nás lidé, kteří nám nějak ubližují nebo se přistěhují sousedé, kteří narušují klidnou hladinu našeho dosavadního života. Ať se nám to líbí nebo ne, i tuto zkušenost jsme si přivolali ( ať už z jakéhokoliv důvodu).

A jak to vše souvisí s harmonizací?

Již řadu let jsem masérka a moji klienti přicházejí s různými potížemi. Při masáži se velmi často stává, že se najednou začne otevírat problém, který za všemi těmi bolestmi leží. Pokud k tomu byla situace (a rozpoložení klienta) nakloněno, popovídali jsme si a většinou se objevilo, v tu chvíli, nejlepší řešení.

Další možností je pojmenovat hned na začátku problém, se kterým klient přichází. Tím se k jádru věci dostaneme rychleji. Ovšem většinou se vynoří zcela jiné, hluboko uložené téma.

Pak záleží už na samotném klientovi, jakým tempem se k podstatě přibližujeme. Každý máme jinou potřebu a jiné téma. V každém případě „našlapuji“ velmi opatrně a jen se dotýkám možností a jejich řešení. Ke konci každého sezení klienta směřuji k „zavření problému“ (nikoliv uzavření), neboť je  potřeba vrátit se do „normálního“ života. Ale téma už je na povrchu a kdykoliv je možné se k němu vrátit a už v rovině vědomí ho zpracovat. 

Vy se léčíte a já jsem pouze průvodcem na této cestě. S velkou radostí i pokorou přijímám tento zajímavý úkol. 

2012-2014 © Doteky Michaela Vášová - design by 3wD